Ετοιμαζόμαστε για πτήση

Φουσκώνουμε το πανί μας για πτήση στις 29 Μαρτίου!

Λεπτομέρειες προσεχώς…